||

Winter Voedingen

In de periode van mei tot oktober is het op Samos een drukte van belang met toeristen en bezoekers. Vaak zie je dan mensen die op vakantie zijn met een zak kattenvoer! Elke winkel en taverne is open en de straatkatten kunnen vrij eenvoudig aan eten en drinken komen. Veel lokale mensen met een zomerhuis op Samos voeren de katten ook.

Echter, in de wintertijd wordt het voor de straatkatten moeilijk om voedsel te vinden en onze vrijwilligers op Samos nemen nat en droogvoer naar zoveel mogelijk verschillende locaties. We verstrekken voer waar de straatkatten te vinden zijn, wat vaak (droevig genoeg) naast de vuilnishopen bij de dorpen is. We noemen dit onze “voedingsstations”.

We zouden dit graag onze officiële voederplaatsen willen maken, met borden en permanente voederschalen. We geven voer zoveel mogelijk op schone en droge plaatsen, het gebruik van voederschalen is helaas niet altijd mogelijk.

We voeren niet op privé gebied, bij voordeuren, rondom huizen of kwetsbare gebieden die een risico voor de katten inhouden (bijvoorbeeld naast een weg waar hard wordt gereden). We zijn op zoek naar veilige voerplekken waar we voer stations kunnen opzetten, graag op veilige plekken, privé gebied en onder toezicht van lokale bevolking/vrijwilliger die verantwoording neemt voor het schoonhouden van deze voerplekken.

Als u op Samos woont, Samos bezoekt of in de winterperiode op vakantie op Samos bent laat het ons dan weten, we kunnen u dan informeren of we een voedingsstation bij u in de buurt hebben.